Digital Kultur

forår08

tidligere eksamensopgaver

Her er links fra tidligere eksamensopgaver. Da det er første gang Digital Kultur kurset har en skriftlig eksamensform, er der ingen opgaver fra dette kursus. Men jeg har også kørt Digital Retorik kurset,og her er to gode opgaver derfra. Jeg har valgt dem fordi de er gode i at vise hvordan (ren strukturmassigt) I kunne bygge sådan en opgave, og så får I også inspiration i hvordan man begrænser sin emne, og bruger litteratur rigtigt. De fik meget gode karakter, og nummer 2 er en gruppeopgave som også viser hvordan man kan håndtere individuelt hæftning.

- Outzen, Lasse Jacob Middelbo (E06), Websites som diskursive ytringer.
- Ebbesen, Anne Mette & Gregers-Høegh, Camilla & Krogh Johansen, Christina & Wisler-Poulsen, Ian (F07). Den fjernstyrede bruger - retoriske virkemidler i digitale medier.

god fornøjelse!

posted by Susana @ 15.25,

<< Home

Archives

Previous Posts

Links

Powered By

Powered by Blogger
make money online blogger templates