Digital Kultur

forår08

øvelsereferat: identitet på facebook

- gruppen havde "longtime users" og to nye brugere, alle fortalte om deres erfahringer med at lave en profil
- der er forskellige grad af identitetlej: 1. man udforsker sig selv (ved at leje de forskellige små applicationer), 2. man presenterer sig selv (bevidst, laver profil osv), 3. man ser på sig selv i forhold til andre (hvem er venner, i hvilke grupper, etc.)
- for at følge Goffman, der er impression given (profile, gruppe, som virker som en stær "statement") og impression given off (de forskellige applikationer som er valgt tilfældigt men også giver et eller andet billedet af personen)
- alle profiler er ens! (folk tvunget af applicationen), så det interessante er noget andet, er indholdet
- der er 3 slags billeder på profilerne: de flatterende, de sjove/festlige og de leg-billeder (hvor f.e. man ikke kan se personen)
- POINTEN MED FACEBOOK- man kan bibeholde den "svag" kontakt, man behøver ikke at snakke med de mennesker for alligevel at have noget tilfælles. Man interagerer igennem applikationerne, snakker uden at snakke.

posted by Susana @ 14.20,

<< Home

Archives

Previous Posts

Links

Powered By

Powered by Blogger
make money online blogger templates