Digital Kultur

forår08

nogle emner fra første opgave-brainstorming

- kultur forskel / æstetik (Rikke)
- køn/ ligestilling (Trine)
- democracy: udvidelse af det offentlig rum (Mikkel)
- digital TV / muligheder for gamle medier (Rune)
- myter (Jan)
- Urbanitet/ digital kultur: communities, local samfund, netværks teori (Anders)
- digital divide (Louise)
- fælleskab/identitet: online vs offline (Anders, Nina)
- community (Gobi)
- identitet/test/leg/skæbning (Maria)
- identitet/spil (Anja)

posted by Susana @ 14.09,

<< Home

Archives

Previous Posts

Links

Powered By

Powered by Blogger
make money online blogger templates